Uspesi naših diplomaca – promocija mastera na Univerzitetu u Kembridžu

Fakultet za inženjerski menadžment sa ponosom objavljuje da je na svečanoj ceremeniji diplomiranja naš diplomac Kosta Živanović danas promovisan u akademski naziv mastera (program: Technology Policy) na Univerzitetu Kembridž (Judge Business School).

Kosta je bio dobitnik pune stipendije koju dodeljuju Pexim fondacija (http://www.peximfoundation.org/) i The Center for International Relations and Sustainable Development (CIRSD) (http://www.cirsd.org/en/).

Svi zaposleni i studenti Fakulteta čestitaju Kosti na postignutom izuzetnom uspehu.