Prijava

Prijavljivanje na osnovne studije se obavlja u periodu 20. marta do 14. jula 2017. i od 1. do 27. septembra 2017.

Kandidati se prijavljuju tako što:

  1. Ispunjavaju prijavu koja se može dobiti u štampanom obliku od studentske službe, ili u elektronskom obliku preko Internet stranice On-line prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove za prijavu obavljaju prijemni ispit u obliku testa opšte informisanosti i testa sklonosti ili testa sposobnosti, nakon kojeg Fakultet odlučuje o kvalifikovanosti kandidata za upis.