Osnovne studije

Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta. Nakon završenog ovog nivoa studija student stiče zvanje Diplomirani inženjer menadžmenta (240 ESPB poena).

Studijski program je sastavljen od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Detaljnije informacije: