Master – Prijava

Kandidati se prijavljuju tako što ispunjavaju prijavu koja se može dobiti u štampanom obliku od studentske službe, ili u elektronskom obliku preko Internet stranice On-line prijave.

Prijava za master program, koji počinje u novembru 2017, počinje 3. jula 2017, a svi zainteresovani kandidati se ohrabruju da od 3. aprila 2017. posete Fakultet i dobiju sve potrebne informacije.

Po prijavljivanju, svi kandidati koji ispunjavaju uslove prijave imaju intervju sa Prodekanom za nastavu, nakon kojeg Fakultet odlučuje o kvalifikovanosti kandidata za upis.

Posete se zakazuju putem e-maila: prijava@fim.rs