Master studije

Fakultet za inženjerski menadžment organizuje master akademske studije u trajanju od jedne godine, odnosno dva semestra, iz oblasti inženjerskog menadžmenta. Nakon završenog ovog nivoa studija student stiče zvanje Master inženjer menadžmenta (60 ESPB poena).

Master akademske studije (diplomske akademske studije) Master program je namenjen svim ambicioznim diplomcima koji su zainteresovani za produbljivanje znanja iz polja informatike, telekomunikacija, ljudskih resursa, bezbednosti, održivog razvoja, kao i već ostvarenim profesionalcima koji žele da unaprede svoja znanja i veštine i postignu još bolje rezultate kako na ličnom tako i na poslovnom planu.

Na Fakultetu se realizuju četiri master programa:

  1. Informacione i komunikacione tehnologije
  2. Inženjering i menadžment bezbednosti
  3. Upravljanje projektima
  4. Ekonomika i menadžment energetike

Program diplomskih studija traje jednu godinu, odnosno dva semestra i sastoji se od osam predmeta (obavezni i izborni) koji predstavljaju balans između akademsko obrazovnih, naučno stručnih, stručno aplikativnih i teoretsko metodoloških predmeta. Obavezni predmeti doprinose opštoj stručnosti kandidata dok izborni omogućuju studentima da se dodatno specijalizuju za odabrane smerove kako bi stekli svrsishodno praktično i tržišno upotrebljivo znanje i veštine. Kao sastavni deo master programa, svaki student izrađuje Master rad, koji je rezultat kombinovanja teorije i prakse i koji student sa svojim izabranim mentorom izrađuje tokom celokupnog trajanja programa. Nakon odbrane Master rada student stiče 60 ESPB bodova i zvanje Master inženjer menadžmenta.

Mogućnost upisa na master studije imaju svi kandidati koji poseduju diplomu o uspešno završenim osnovnim studijama sa priznatih visokoškolskih ustanova.

Detaljnije informacije: