Studenti

Studenti Fakulteta za inženjerski menadžment se uključuju pored nastavnih, i u vannastavne aktivnosti. Osnovna pretpostavka za aktivno učešće studenata u radu Fakulteta jeste osnivanje Studentskog parlamenta, organa visokoškolske ustanove, čiji je cilj zaštita interesa i ostvarenje prava studenata.