Stručne obuke u oblasti privatnog obezbeđenja

Fakultet za inženjerski menadžment je dobio ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Uprave policije,  Rešenjem 03/6 broj 33/15 od 05. 05. 2015. za sprovođenje stručne obuke za:

 1. O1 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja;
 2. O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima, i drugim mestima okupljanja građana;
 3. O3 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite.

Prijava i upisni rokovi

Prijava i upis su mogući tokom čitave godine po formiranju grupe.

Program rada

Prva gupa obuka:Program stručne obuke za procenu rizika u zaštiti lica,  imovine i poslovanjaNastavnih časova
PredavanjeVežbeUkupno
Opšti deo
Uvodni čas101
Tema 1: Pojam upravljanja rizikom i procene   rizika101
Tema 2: Bezbednost organizacije202
Tema 3: Procena rizika u računarskim sistemima101
Tema 4: Pravni osnov za procenu rizika u organizaciji i normativna dokumenta u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja101
Specijalistički deo
Tema 5: Opšte poslovne opasnosti i opasnosti od neusaglašenosti sa standardima112
Tema 6: Procena rizika po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini112
Tema 7: Procena pravnih rizika i procena rizika od protivpravnog delovanja112
Tema 8: Procena rizika od požarnih opasnosti112
Tema 9: Procena rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća112
Tema 10: Metodologija procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja123
Radionica 1066
Radionica 2066
Završni ispitni test055
Ukupno:122436
33%67%100%

 

Druga grupa obuka:Program stručne obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građanaNastavnih časova
PredavanjeVežbeUkupno
Uvodni čas: Industrija privatnog obezbeđenja101
Tema 1: Pravni aspekti obavljanja delatnosti415
Tema 2: Primena zakona123
Tema 3: Vansudska zaštita123
Tema 4: Oprema za obezbeđenje246
Tema 5: Redovne procedure obezbeđenja246
Tema 6: Procedure u vanrednim situacijama246
Tema 7: Požar246
Tema 8: Bezbednost i zdravlje na radu123
Tema 9: Klijenti i kvalitet123
Tema 10: Prva pomoć246
Tema 11: Komunikacija123
Tema 12: Rešavanje sukoba123
Tema 13: Obezbeđenje javnih skupova246
Tema 14: Transport vrednosti213
Tema 15: Radni odnosi i regulativa112
Tema 16: Obuka u primeni fizičke snage – samoodbrana33235
Završni ispitni (test)011
Ukupno:2972101
41%59%100%

 

Treća grupa obuka/1:Program stručne obuke za planiranje, projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštiteNastavnih časova
PredavanjeVežbeUkupno
Uvod u program101
Tema 1: Tehnička zaštita404
Tema 2: Štićeni objekat202
Tema 3: Ugroženost štićenih objekata202
Tema 4:  Procena rizika u planiranju sistema  tehničke zaštite145
Tema 5: Bezbednost u informacionim i komunikacionim sistemima213
Tema 6: Detekcija neovlašćenog prikupljanja informacija112
Tema 7: Planiranje sistema tehničke zaštite134
Završni ispitni (test)202
Ukupno:16925
64%36%100%

 

Treća grupa obuka/2:Program stručne obuke za montažu i održavanje sistema tehničke zaštite Nastavnih časova
PredavanjeVežbeUkupno
Uvod u program101
Tema 1: Objekti zaštite101
Tema 2: Sistemi tehničke zaštite101
Tema 3: Zaštita spoljnog perimetra213
Tema 4: Alarmni sistemi213
Tema 5: Sistemi video obezbeđenja213
Tema 6: Sistemi za kontrolu pristupa213
Tema 7: Sistemi tehničke zaštite u mobilnim    uslovima112
 Završni ispitni (test)202
Ukupno:14519
74%26%100%

 

Program je formiran prema zahtevima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Vođe timova predavača

 1. Prof. dr Vladimir Tomašević, Kontrolor treće grupe obuka;
 2. Prof. dr Duško Tomić, Kontrolor prve i druge grupe obuka.

Vodeći predavači

 1. Doc. dr Brankica Pažun, Oblast: Tehnička zaštita;
 2. Srbislav Pantić, Trener borilačkih veština.

Uslovi rada

Svim polaznicima su obezbeđeni:

 • Moderno opremljene učionice za teorijsku nastavu (računari za svakog polaznika, projektor, bele i pametne table, itd.);
 • Kompletno opremljena klimatizovana sala za izvođenje praktične obuke – obuke za primenu fizičke snage (strunjače, itd.);
 • Odgovarajuća nastavna sredstva (trenažna lutka za pružanje prve pomoći, priručni materijal za imobilizaciju, sanitetski materijal i komplet prve pomoći, originalne palice, vežbovni noževi, replike vatrenog oružja, itd.);
 • Vozilo za izvođenje obuke iz oblasti obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Cene obuka

 1. O1 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja – 19.500,00 dinara.
 2. O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima, i drugim mestima okupljanja građana – 18.500,00 dinara.
 3. O3 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite – 23.500,00 dinara

Za kompanije koje šalju više kandidata obezbeđen je popust koji odgovara broju prijavljenih kandidata.

Kontakt

Fakultet za inženjerski menadžment

Bulevar vojvode Mišića 43

Služba za profesionalne obuke

011 41 40 420

I-mejl: office@fim.rs

Autobusi: 23, 37, 51, 52, 53, 56, 56L, 58, 88 (Ruska); 55, 91, 92, 511, 860 (Sajam); 44 (Senjak)

U blizini i linije 85, 89 (Ada); 17, 18 (Mostarska petlja)

Tramvaji: 3, 12, 13

Kombi: E2

Opširnije informacije se mogu dobiti na 011 41 40 420.