Partnerstva

Fakultet za inženjerski menadžment je ostvario saradnju sa preduzećima kao što su:

 • Energomontaža a.d,
 • ENERGOPROJEKT entel a.d,
 • ENERGOPROJEKT oprema a.d,
 • FEROMONT inženjering a.d. Beograd,
 • INSTITUT IMS a.d. Beograd,
 • MINEL-DTE d.o.o,
 • MINEL KONCERN,
 • „IMP-Automatika“ d.o.o,
 • RUDNAP GROUP a.d,
 • SD Crvena Zvezda,
 • Orion d.o.o.
 • Fiat Srbija,
 • Institut za stočarstvo,
 • Eco Energo group d.o.o,
 • Hidro Tan d.o.o,
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga,
 • Visoka građevinsko-geodetska škola,
 • Institut Mihajlo Pupin,
 • Energo Management Group d.o.o,
 • Euro 07 d.o.o, i drugi.

Saradnja je uspostavljena rukovodeći se zajedničkim interesima, u cilju unapređivanja svojih delatnosti i racionalnijeg korišćenja raspoloživih kadrovskih i materijalnih resursa, a naročito u organizovanju i izvođenju stručne prakse studenata Fakulteta, uključivanju stručnih lica organizacije u razne oblike permanentnog obrazovanja i usavršavanja koje organizuje fakultet, izradi naučnih i stručnih projekata i analiza za potrebe trećih korisnika, opšto-tehničkoj saradnji, kao i drugim poslovima od obos