Saradnja

Fakultet za inženjerski menadžment sarađuje sa mnogobrojnim organizacijama i preduzećima u Srbiji, a paralelno razvija saradnju sa inostranim visokoškolskim institucijama.