Opšta akta

Ovde možete videti najvažnija Opšta akta Fakulteta za inženjerski menadžment:

Statut

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

izmene i dopune Pravilnika o sistematizaciji

Pravilnik o radu