Akreditacija i samovrednovanje

Fakultet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje, što se može proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije: https://www.kapk.org/sr/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0/

Svi studijski programi se izvode na Fakultetu za inženjerski menadžment, sa Akreditacijom br. 612-00-00690/2013-04 od 24.05.2013, koju je izdala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Fakultet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje, što se može proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije: http://www.kapk.org/index.php?lang=sr.

Uverenje o akreditaciji Ustanove

Uverenje OAS Inženjerski menadžment

Rešenje OAS Umetnička igra

Uverenje OAS Menadžment

Uverenje OAS Vranje

Uverenje OAS Vrbas

Uverenje MAS PM

Uverenje MAS Ekonomika

Uverenje MAS Inženjering

Uverenje MAS IT

Uverenje MAS Menadžment

Rešenje MAS Umetnička igra

Uverenje MAS Vranje

Uverenje MAS Vrbas

IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU ZA SAJT FAKULTETA MAJ 2017