Dekanski kolegijum

Dekanski kolegijum Fakulteta za inženjerski menadžment

 • DEKAN FAKULTETAdr Vladimir Tomašević
  redovni profesor
 • PRODEKAN ZA NASTAVU SARADNJU

  dr Stanko Bulajić
  docent
 • PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU

  dr Brankica Pažun
  docent