Prof. dr Ozren Ocić

Doktorat:

Upravljanje pogonskom energetikom kao segment ekološkog menadžmenta u industriji prerade nafte, FON, 1994.

Magistar/Master:

Tehnoekonomski aspekti racionalizacije potrošnje energije u rafineriji nafte, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, 1991.

Diploma:

Primena elektrotehnike u tehnologijama, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, 1976.

Kontakt E-mail:

ozren.ocic@fim.rs

Hobi:

Knjige, putovanja.