mr Jelena Ilić

Magistar/Master:

Umetnost kao sredstvo masovne komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije, 2013.

Diploma:

Profesor francuskog jezika i književnosti, Filološki fakultet univerziteta u Beogradu, 2000. Komunikolog, Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, 2008.

Kontakt E-mail:

jelena.ilic@fim.rs

Hobi:

Putovanja, strani jezici, umetnost.