Osnovne akademske studije

Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti menadžmenta. Nakon završenih četvorogodišnjih studija student stiče zvanje Diplomirani inženjer menadžmenta (240 ESPB poena). Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje inženjer menadžmenta (180 ESPB poena).

Oba studijska programa su sastavljena od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Nastava na osnovnim studijama je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa se odvija i kroz mentorski rad. Student neposredno sarađuje i sa predmetnim nastavnicima, praktično proverava i stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, ima priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

  • predavanja,
  • izvođenja praktičnih i laboratorijskih vežbi,
  • izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
  • diskusiju između studenata i naučno nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
  • primena savremenih metoda analize slučaja,
  • osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
  • obavljanja stručne prakse.

Nastavni plan – studijski program Inženjerski menadžment
Nastavni plan – studijski program Menadžment
Informator o upisu
Prijavite se odmah na osnovne studije!