Julski ispitni rok (2017) – podsetnik

Julski ispitni rok se održava u periodu  od 10. 07. do 21. 07. 2017. godine, prema rasporedu koji se nalazi  ovde.

Prijava ispita i overa semestra za julski ispitni rok se realizuje od 05. jula do 07. jula 2017. godine u prostorijama Studentske službe u periodu od 10.00 – 14.00 časova.