Vol. 1, No. 1, 2016.

SADRŽAJ:

  1. Robert Jurča, Pavel Cícha, Petr Koudela, Using Modern Information and Communication Technologies in Education Process
  2. Srđan Tomić, Pobolјšanje industrijskih formata pomoću tehnologije menadžmenta kvalitetom
  3. Konstantin Kolev, Maya Tsoklinova, Relationship Between Competition, Innovation And Productivity Growth
  4. Stanko Bulajić, Ekonomsko-tehnološka analiza tokova otpada u Republici Srbiji
  5. Drago Pupavac, Robert Maršanić, Justin Pupavac, Prilozi promišljanju ekološke problematike u Republici Hrvatskoj
  6. Emilija Šipka, Primjena 3d hologram tehnologije u obrazovanju
  7. Željko Grujčić, Upotreba sistema za podršku odlučivanju pri izboru optimalnog malog gradskog automobila
  8. Ionka Gancheva, Analysis Of Virtual Networks In Data Centers
  9. Živko Ralić, Energetika i životna sredina
  10. Slobodan Vasović, Damir Ilić, Analiza politike i aktivnosti Evropske unije u proizvodnji hrane