Poziv autorima i recenzentima/Call for Papers and Reviewers

Serbian Journal of Engineering Management je nov naučno-stručni časopis, koji izdaje Fakultet za inženjerski menadžment. Časopis je posvećen temama inženjerskog menadžmenta i industrijskog inženjerstva.

Teme: Inženjerski menadžment, Industrijsko inženjerstvo, Upravljanje projektima, Strategijski menadžment, Logistika, Menadžment operacija, Menadžment proizvodnih sistema, Kontrola kvaliteta, Upravljanje kvalitetom, Marketing, Preduzetništvo, Upravljanje rizikom, Upravljanje ljudskim resursima, Finansijski menadžment, Menadžment informacionih tehnologija, Menadžment u visokotehnološkim industrijama, Menadžment životne sredine, Menadžment održavanja, Menadžment kreativnih industrija, Bezbednosni menadžment. Marketing.

Časopis je u procesu kategorizacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije  u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – inženjerski menadžment i industrijsko inženjerstvo. Časopis ima ISSN broj  i prijavljen je za indeksiranje i/ili publikaciju i/ili listiranje na: EBSCO database; Google Books; Google Scholar Database, Serbian Citation Index.

Službeni jezici časopisa su engleski i srpski jezik.

Poziv za autore na srpskom jeziku: poziv-za-autore

Poziv za recenzente na srpskom jeziku: poziv-za-recenzente

The Serbian Journal of Engineering Management is a new scientific journal, published by the School of Engineering Management and The Serbian Journal of Engineering Management.

The publication is dedicated to the topics of engineering management and industrial engineering.

Topics: Engineering management, Industrial engineering, Project management, Strategic management, Logistics, Operations Management, Management of Production Systems, Quality Control, Quality Management, Risk Management, Management of Information-Communication Technologies, Management in High Technologies, Environmental Management, Supply Chain Management, Marketing, Entrepreneurship, Human Resource Management, Financial Management, Creative Industries Management, Security Management.

At the moment the journal is being reviewed for categorization for the Ministry of Education, Science and Technological Development in the field of technical sciences – Engineering Management and Industrial Engineering.

The publication has ISSN number for the print and online version and it is scheduled for indexing and/or publication and/or listing at: EBSCO database; Google Books; Google Scholar database, Serbian Citation Index.

The official languages of the journal are English and Serbian.

Call for Papers (English): call-for-papers

Call for Reviewers (English): call-for-reviewers