Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost Fakulteta za inženjerski menadžment
izdaje časopis “Serbian Journal of Engineering Management” na srpskom i engleskom jeziku. Pored izdanja naučno-stručnog časopisa, izdavačka delatnost Fakulteta objavljuje monografije i udžbenike za potrebe studenata i nastave na Fakultetu.