Dozvola za rad / Akreditacija

Fakultet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje, što se može proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije: https://www.kapk.org/sr/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0/

Svi studijski programi se izvode na Fakultetu za inženjerski menadžment, sa Akreditacijom br. 612-00-00690/2013-04 od 24.05.2013, koju je izdala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Fakultet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje, što se može proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije: http://www.kapk.org/index.php?lang=sr.