Akreditovani centar Vranje

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je u junu 2014. izdala Uverenje o akreditaciji za programe studija koji se izvode na visokoškolskoj jedinici u Vranju.

Akreditovani su sledeći programi:

  • Osnovne akademske studije: Inženjerski menadžment
  • Master akademske studije: Upravljanje projektima

Zainteresovani kandidati mogu da dobiju sve potrebne informacije u Studentskoj službi.

Kontakt
Svetlana Mihajlović, Rukovodilac Studentske službe

Adresa:
Moše Pijade 41
17500 Vranje
Srbija

Telefon:
+381 17 390 390

E-mail: svetlana.mihajlovic@fim.rs