Akreditovani centri

Studijski programi osnovnih i diplomskih akademskih studija Fakulteta za inženjerski menadžment izvode se i u dva akreditovana centra: